پیوندها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار نهاد
 
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه خلیج فارس
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه خلیج فارسمراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.
چهارشنبه ١٩ مهر ١٣٩٦
جلسه بررسی تعامل کاری مجموعه نهاد رهبری دانشگاه با مجموعه مدیریت اداری و برنامه بودجه دانشگاه
جلسه بررسی تعامل کاری مجموعه نهاد رهبری دانشگاه با مجموعه مدیریت اداری و برنامه بودجه دانشگاه جلسه بررسی تعامل کاری مجموعه نهاد رهبری دانشگاه با مجموعه مدیریت اداری و برنامه بودجه دانشگاه در برگزاری دوره های معرفتی ویژه کارکنان برگزار گردید.
چهارشنبه ١٩ مهر ١٣٩٦
نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه خلیج فارس
نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه خلیج فارساولین کرسی علمی – ترویجی با موضوع بررسی مبانی شبهات مربوط به اشارات علمی قرآن کریم در دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید .
دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩٦
دیدار صمیمی مسئولین نهاد رهبری دانشگاه خلیج فارس با فعالین تشکل های دانشجویی دانشگاه
دیدار صمیمی مسئولین نهاد رهبری دانشگاه خلیج فارس با فعالین تشکل های دانشجویی دانشگاه نشست صمیمانه مسئولین نهاد رهبری دانشگاه با فعالین تشکل های دانشجویی برگزار گردید .
دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩٦
جلسه کمیته علمی دانشگاهیان جشنواره علامه بلادی بوشهری در دانشگاه خلیج فارس
جلسه کمیته علمی دانشگاهیان جشنواره علامه بلادی بوشهری در دانشگاه خلیج فارس اولین جلسه کمیته دانشگاهیان جشنواره علامه بلادی بوشهری در دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید .
دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩٦

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>