مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خلیج فارس

حجت الاسلام والمسلمین رضا جمالی